Årets stipendiater

Innevarande års stipendiater presenteras här stegvis i takt med att nominerande institutioner och Jubelfondens direktion fattar beslut om tilldelningar. 

 

2023

Daniel Schultz

Daniel Schultz

Joel Schultz

Joel Schultz

Julia Andersson

Julia Andersson