Årets stipendiater

Innevarande års stipendiater presenteras här stegvis i takt med att nominerande institutioner och Jubelfondens direktion fattar beslut om tilldelningar. 

 

Stockholm

No results found.

Helsingfors

Selina Savijoki

Selina Savijoki

Tilde Westergård

Tilde Westergård

Göteborg

No results found.

Malmö/Lund

No results found.

Övriga

No results found.