Stina von Heijne

Disciplin: Möbeltapetsering
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Malmstensskolan

Nomineringskommitté: Designer Chandra Ahlsell, snickarmästare Martin Altwegg, snickargesäll Carl Angtoft, konstnär Julia Bondesson, möbeldesigner Simon Bågstam, snickarmästare Leif Burman, möbeldesigner Frida Erson Lundström, professor Johan Knutsson, professor och inredningsarkitekt Andreas Nobel, designer och möbeltapetserare Inger Opmark, möbeltapetserargesäll Rebecca Petrini, konservator och arkitekt Lauri Vaher, inredningsarkitekt och möbeldesigner Anna von Schewen

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Med osviklig känsla för det eviga och ovillkorliga sambandet mellan tekniken, materialet och den slutgiltiga formen- designen, har Stina gått från klarhet till klarhet genom hela utbildningen och genom utbildningens alla delar. Stina har en naturlig fallenhet för hantverket möbeltapetsering, en gåva som hon aldrig tar för givet utan alltid, ibland med nästan överdriven självkritik, ständigt vill utveckla och förbättra.

Stina tar nu steget ut i den utmanande men också inspirerande världen av eget företagande med egen möbeltapetserarverkstad.