Om Jubelfonden – en översikt

Stiftelsen Den Nordiska Första S:t Johannislogens Jubelfond grundades 1867 med det uttryckliga syftet att stödja unga lovande människor i deras utbildning inom ”vetenskap, konst eller slöjd”, som det uttrycks i fondens reglemente. Genom åren har Jubelfonden och några sedermera anknutet förvaltade fonder (se Våra fonder) haft olika perioder av såväl fasta som rörliga mål i fråga om stipendiaternas utbildningsinriktning, men huvudmålet har varit fast.

Direktion samarbetar med åtskilliga kända institutioner och lärosäten i sin jakt på landets mest lovade stipendiekandidater. Bland de mer namnkunniga institutioner som vi samarbetar med kan nämnas Konstfack, Kungl. Musikhögskolan, Stockholmsoperan och Malmstensskolan.

Direktionen beaktar inte spontanansökningar från enskilda personer, utan all stipendietilldelning sker efter nominering från de kommittéer som de nämnda institutionerna och lärosätena, eller andra kvalificerade nomineringskommittéer, sätter samman för ändamålet. Läs mer om detta under Stipendier – Nominering och urval av stipendiater.

Sedan fonden aktivt startade sina utdelningar, har hundratals lovande unga inom de sköna konstarterna fått stöd i sin förkovran och utveckling. Stipendieportföljen täcker en stor mängd olika områden – som exempel kan nämnas Silversmide, Textildesign, Operasång, Balett, Dirigering, Möbelsnickeri och Glaskonst.

2017 firade stiftelsen i all tysthet sitt 150 års-jubileum, och det är den nuvarande direktionens uttalade ambition att fortsätta traditionen att vara en betydelsefull resurs för dem som antar de oerhört krävande utmaningar som det innebär att försöka bli bland de absolut bästa i sina resp. skrån, och som Sverige sedermera kan erbjuda en kulturtörstande befolkning här hemma såväl som i resten av världen.

Det finns många bekanta namn bland Stiftelsens stipendiater, Det räcker med att nämna operasolisterna Lena Nordin, Karl-Magnus Fredriksson, Elin Rombo, Christina Nilsson och Peter Mattei, violinisterna Christian Svarfvar och Andrej Power, cellisten Jakob Koranyi, sångartister som Helen Sjöholm, Håkan Hellström, Lisa Miskovsky och Melissa Horn, silversmederna Wolfgang Gessl och Nils Nisbel, lyriker som Ylva Eggehorn, Rolf Aggestam och Barbara Voors, dirigenterna Cecilia Rydinger Alin och Eric Solén, glaskonstnärerna Gunnar Cyrén och Martti Rytkönen, industridesignern Leif Thies och textilkonstnären Pasi Välimaa – och många, många, många fler.

An de avkastningsmedel direktionen har att fördela går även en icke försumbar mängd pengar till välgörande ändamål för medmänniskor som hamnat i ekonomiska trångmål. Läs mer om detta under Caritas.

Läs här om vår historia