Teo Hillberg

Disciplin: Saxofon
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté: Professor Christer Johnsson (ämnesansvarig Träblås), professor Tobias Carron, lektor Anders Engström, lektor Andreas Sundén, lektor Bengt Rosengren

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering:

Teo Hillberg avslutar sina masterstudier i klassisk saxofon vid KMH våren 2024. Teo har under sina fyra år i saxofonklassen skött sina studier med excellens och utvecklats som musiker och instrumentalist där hans melodiska cantabile är utmärkande. Teo kommer bl. a. under våren -24 debutera med Kungl. Filharmonikerna som stämledare efter att i hård internationell konkurrens placerat sig i toppen vid orkesterns provspelning i saxofon och som ett komplement till sina saxofonstudier fortsätter Teo också under hösten -24 sina studier i dirigentklassen vid KMH.