Amalie Götz

Disciplin: Fri konst
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Professor Lisa Tan, professor Lina Selander, professor Loulou Cherinet, adj. professor Thomas Elovsson

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Med arbeten som rör sig över flera discipliner skapar Amalie Götz en kedja av betydelser som börjar och slutar i hur objekt presenteras och cirkuleras i olika sammanhang. Däremellan skapar hon fotorealistiska textila arbeten utifrån fotografier som blir till attraktiva fysiska objekt bara för att sedan dokumenteras och cirkuleras igen. Hennes arbeten är en analys av försäljningskanaler, samlande och exklusivt hantverk.