Direktionen

Direktionen 2023, från vänster: Joakim Lessmar, Måns Andersson, Karl Steiner, Gabriel Anderbjörk, Joachim Morath, Erik Arbnor, Bill Bergman, Björn Blomqvist.

I Stiftelsens reglemente stipuleras att ”Fondens Förvaltning ombesörjes af en Direktion, bestående af Sju (7) personer, hvilka antingen blifvit antagne såsom Frie murare i S:t Johannis Logen Den Nordiska Första och minst innehafva Mästares Grad, eller ock derstädes innehafva Embete.”

Innevarande års direktion presenteras nedan.

Joachim Morath
Ordförande
Titel: VD
Ledamot sedan 2023

Bo Koller
Sekreterare
Titel: Operations Manager
Ledamot sedan 2024

Joakim Lessmar
Skattmästare
Titel: Civilekonom
Ledamot sedan 2021

Mikael Kaunitz
Ledamot
Titel: VD
Ledamot sedan 2024

Måns Andersson
Ledamot
Titel: Slottsvaktmästare
Ledamot sedan 2021

Erik Arbnor
Ledamot
Titel: Systemvetare
Ledamot sedan 2022

Karl Steiner
Ledamot
Titel: Analyschef
Ledamot sedan 2021