Direktionen

Från vänster: Joakim Lessmar, Måns Andersson, Karl Steiner, Gabriel Anderbjörk, Joachim Morath, Erik Arbnor, Bill Bergman, Björn Blomqvist.

I Stiftelsens reglemente stipuleras att ”Fondens Förvaltning ombesörjes af en Direktion, bestående af Sju (7) personer, hvilka antingen blifvit antagne såsom Frie murare i S:t Johannis Logen Den Nordiska Första och minst innehafva Mästares Grad, eller ock derstädes innehafva Embete.”

Innevarande års direktion presenteras nedan.

Gabriel Anderbjörk
Ordförande
Titel: VD / Informationsteoretiker
Ledamot sedan 2020

Bill Bergman
Adjungerad ledamot
Titel: Professor Emeritus
Ledamot sedan 2020

Joakim Lessmar
Skattmästare
Titel: Civilekonom
Ledamot sedan 2021

Joachim Morath
Sekreterare
Titel: VD
Ledamot sedan 2023

Måns Andersson
Ledamot
Titel: Copywriter
Ledamot sedan 2021

Erik Arbnor
Ledamot
Titel: Systemvetare
Ledamot sedan 2022

Björn Blomqvist
Ledamot
Titel: Rektor, Ålands musikinstitut
Ledamot sedan 2019

Karl Steiner
Ledamot
Titel: Valutastrateg
Ledamot sedan 2021