Porramet Jittaksa

Disciplin: Fri konst
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Professor Lisa Tan, professor Lina Selander, professor Loulou Cherinet, adj. professor Thomas Elovsson

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Porramet (Leo) Jittaksa arbetar med performance och skulptur. Hans arbeten kretsar runt ämnen som mellanmänskliga kontakter, längtan, sårbarhet och främlingsskap. Leo Jittaksa utgår ifrån litteratur, queerteori och det politiska arvet ifrån sitt hemland Thailand i sitt skapande av imaginära platser för motstånd. Detta kan ske i intima situationer som ett biktbås eller i en mer levande plats som ett karaoke. Leo Jittaksas arbeten tar upp relevanta samtida ämnen samtidigt som de undersöker känslan av att vara en i mängden.