Stina Karlberg

Disciplin: Grafisk formgivning och illustration
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Lektor Catherine Anyango Grünewald, adjunkt Jöns Mellgren, lektor Sara Kaaman

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Med ödmjukhet, envishet, kunskap och stor empatisk förmåga har Stina under hela utbildningen funnits där som kompis för sina studiekamrater och som bollplank för lärarna. Detta genomsyrar även hennes examensprojekt där hon samlar bokstavsformer vart hon än går och uppmuntrar kollektivet att bidra till arkivets framväxt. Stina undersöker hur bokstäver kan förvandlas och förvrängas för att skapa nya ordbilder och texturer. Genom att experimentera med olika tekniker och material, skapar hon bokstäver som inte bara är visuellt tilltalande utan även stimulerar läsarens fantasi och kreativitet. Stinas arbete blir en hyllning till det skrivna ordet och en påminnelse om att även det mest vardagliga kan vara vackert och inspirerande.