Alice Larsson

Disciplin: Smycke och corpus
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Professor Anders Ljungberg, lektor Beatrice Brovia

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Silversmidets historia har ofta varit starkt allierad med maktens behov av att genom framstående hantverk och dyrbara material påvisa sin status i en politisk och social kontext. I stormaktstidens Sverige manifesterades detta av praktsilver som presenterades i kolonner och skådeskänkar. Alice Larsson tar sin utgångspunkt i denna historia men placerar i stället det berättande som genom ornament tagit plats i maktens silver, i en samtid och en vardag där vi oavsett om vi har tillgång till maktens rum kan ta del av och identifiera oss med dessa berättelser. Genom att ciselera fram berättelser som tar sin utgångspunkt i alldeles vardagliga händelser ifrågasätter Alice de maktordningar som genom historien format vår relation till corpus och silversmide. Med dessa ciseleringstekniker, som även användes i framställandet av barockens presenterfat, öppnar hon för metallens möjlighet att bära andra berättelser vilket inte bara ifrågasätter historiska maktordningar utan även får oss att betrakta metallens och ornamentikens funktion i det offentliga samtalet på ett nytt sätt.