Miranda Nordqvist

Disciplin: Viola
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté: Lektor Sigge Ellen Nisbeth, ämnesansvarig Viola

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering:

Miranda Nordqvist har studerat vid Kungl. Musikhögskolan Campus Edsbergs slott i fem år. 2022 antogs hon till den prestigefulla masterutbildningen med Mats Zetterqvist som kammarmusiklärare. Miranda spelar på en exceptionellt hög nivå och har utmärkte sig redan i de tidiga studieåren som en stor talang på sitt instrument. Med hennes dedikerade arbete, nyfikenhet och empatiska sätt att vara är hon mycket uppskattad i studievardagen bland kollegor och medstudenter. Numera hörs Miranda också i allt fler professionella sammanhang. Under våren 2024 vann Miranda en plats som solist med Kungl. Musikhögskolans orkester i tuff konkurrens mot övriga masterstudenter inom samtliga instrumentkategorier. Att utmärka sig i detta sammanhang och dessutom som altviolinist tyder på att Miranda har en mycket lovande framtid framför sig. Kollegiet vid Edsbergs slott talar mycket varmt om Miranda och vi är glada över att nominera Miranda Nordqvist till ett stipendium ur Stiftelsen Den Nordiska Första Johannislogens Jubelfond.

Ett förstklassigt instrument är något som Miranda just nu är i behov av för att kunna utvecklas vidare. Vid terminens slut och efter avslutande examenskonsert kommer Miranda behöva återlämna den viola hon spelat på under de senaste fem åren. Miranda har tack vare sitt hårda arbete för att nå den höga nivå och med kämparglöd blivit belönad med sitt stora åtaganden så som recitaler och solistkonserter under 2024-2025.