Jonna Simonsson

Disciplin: Violin
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté: Adj. Bartosz Cajler (ämnesansvarig violin), Prof. Per Enoksson

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering:

Jonna är en mycket fin violinist som äger en ovanligt vacker ton. Hon har mycket avancerad och säker teknik samt spelar med stort uttryck. Hon är en av de bästa svenska violinisterna i sin generation.