Lucie Žurmanová

Disciplin: Stråkinstrument
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté: Johannes Rostamo, Jakob Koranyi

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering:

Cellisten Lucie Žurmanová har under sina tre studieår i Stockholm visat ett stort engagemang, seriös och djup förhållning till musik och en märkvärdig utveckling som cellist. Lucie innehar en speciell finkänslighet gällande musikens gestaltning och hennes tekniska kontroll är på en ovanligt hög nivå. Hon är även en mycket uppskattad kammarmusiker som bidrar aktivt till sina grupper.