Nils Ahrenberg

Disciplin: Inredningsarkitektur och möbeldesign
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Professor Kristina Fridh, lektor Tor Lindstrand, lektor Christian Björk, lektor Einar Rodhe, adjunkt Bo Pilo

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Nils Ahrenberg har under sin masterutbildning visat ett stort engagemang, både i sitt individuella arbete och i sin årskurs. Han drivs av nyfikenhet och en osviklig vilja att lära sig mer. I sina projekt kombinerar han bredd och precision, oavsett om det handlar om digital teknologi eller snickeri, om objekt eller rum. I sitt examensarbete har han återgått till möbelformgivning i trä. Att formge en stol innebär för Ahrenberg att djupdyka i stolens rika historia, att ifrågasätta dagens skogsbruk, att utveckla en nyanserad förståelse för minst en handfull träslag, att studera ergonomi, basning, proportioner och sammanfogningar. Allt detta sker i träverkstaden, där det ständigt tas fram en ny stol, utifrån nya premisser. Ahrenberg tycks aldrig bli färdig. Men så har han också en pedagogisk vision för sitt arbete – han vill genom sina undersökningar lyfta fram möbelhantverket som ämne, bortom den enskilda stolen.