Carolin Krajnak

Disciplin: Piano
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté: Prof. Anders Kilström, Lektor Johan Fröst, Prof. Stefan Bojsten

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering:

 Carolin Krajnak, tidigare Karo, är en pianist som spelar med en virtuos känslighet som har blivit ett av hennes kännetecken som musiker. Hon arbetar hängivet och ödmjukt på att utvecklas som instrumentalist och har med stor kunskap och engagemang lyft fram och spelat mindre kända verk av hög kvalitet. Det är ett nöje för pianokollegiet på Kungliga Musikhögskolan att rekommendera Carolin som stipendiat och att stödja henne i hennes utveckling till en pianist i vårt musikliv.