Lovisa Hed

Disciplin: Smycke och corpus
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Professor Anders Ljungberg, lektor Beatrice Brovia

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Lovisa Heds projekt Sadness and repetition tar sin utgångspunkt i smyckets funktion att såväl erbjuda tröst som att länka den inre upplevda erfarenheten till en yttre verklighet. Hennes metod bygger på de repetitiva, ritualiserade handlingar som olika hantverk så ofta inrymmer, men som i Lovisas arbete skapar särskilda förutsättningar att länka en inre värld till en yttre rumslig och fysisk verklighet. En stor mängd ringelement länkas till varandra i kedjor som utan ett bestämt slutmål växer sig starka ut i världen som en slags journal förd över den egna erfarenheten i process och tillblivande. Lovisas formspråk är starkt reducerat i syfte att i stället lyfta fram länkens psykologiska och metaforiska dimensioner. Reduceringen ställer också krav på betraktaren då det förutsätter en närmare betraktelse av detaljer och avvikelser som i det repetitiva skapar en empati med och närvaro i erfarenheter som kan vara svåra att verbalisera. Lovisa Heds arbete visar, på ett föredömligt sätt, på hur såväl hantverk som smycken kan erbjuda försoning, tröst och närvaro i en tid där generaliserande föreställningar annars tillåts växa sig starka.