Hannah Nittnaus

Disciplin: Glas och keramik
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Anna Mlasowsky, Karin Blomgren, Jakob Nordenskjöld, Ann-Britt Haglund, Emma Friedberg, Sara Lundkvist, Kristin Larson

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Arbetet har ingen direkt början och heller inget uttalat slut. Inte heller har det något uttalat mål. Hannah lägger ständigt till, eller tar bort, färger, eller former. Flyttar dem mellan veckorna. Med tiden uppnår vissa enskilda arbeten tyngd och erfarenhet. Då litar hon till dem. I flätverket mellan de olika verken och tingen som upptar Hannah i ateljen och i det inbördes och ständigt föränderliga förhållandet dem emellan, hittar hon början på meningsbyggnad och ett uttalande. För hur kan det vardagliga föremålet förvärva en ny innebörd och hur kan materialet fyllas med mening? Det är för Hannah centrala och drivande frågor i sin konstnärliga
praktik.