Jareem Willmore

Disciplin: Piano
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté: Prof. Anders Kilström, Lektor Johan Fröst, Prof. Stefan Bojsten

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering:

 Jareem Willmore är en stor pianisttalang som spelar med en musikalitet som är ovanligt rik och levande. Han är en artist med stor utstrålning och har stor kapacitet att spela en omfattande repertoar. Han spelar gärna relativt okända verk som han för fram i ljuset på ett mycket intresseväckande sätt. Det är ett nöje för pianokollegiet på KMH att starkt rekommendera Jareem som stipendiat och att stödja honom i hans utveckling till musiker.