Hanna Gimstedt

Disciplin: Möbeltapetsering
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Malmstensskolan

Nomineringskommitté: Designer Chandra Ahlsell, snickarmästare Martin Altwegg, snickargesäll Carl Angtoft, konstnär Julia Bondesson, möbeldesigner Simon Bågstam, snickarmästare Leif Burman, möbeldesigner Frida Erson Lundström, professor Johan Knutsson, professor och inredningsarkitekt Andreas Nobel, designer och möbeltapetserare Inger Opmark, möbeltapetserargesäll Rebecca Petrini, konservator och arkitekt Lauri Vaher, inredningsarkitekt och möbeldesigner Anna von Schewen

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Hanna Gimstedt har på ett föredömligt sätt ägnat sina tre år på Malmstens åt att utveckla sin kunskap och färdighet inom möbeltapetseringsämnet, och hon har i hög utsträckning gjort detta via ett undersökande av möjligheter och problem med biologiskt nedbrytbara naturmaterial. Hon har via studier av historien och traditionella material sökt vägar för utveckling av tekniker och material för en framtida cirkulär och hållbar stoppmöbelproduktion. Produktutvecklingen av cirkulära stoppmöbler är en prioritetsfråga för möbelindustrin, inte bara av uppenbara klimatskäl utan också på grund av ökande miljökrav från konsumenter i denna riktning och – inte minst – för den EU-lagstiftning med stränga regler för cirkulär produktion som är att vänta.

Kollegiet på Malmstens anser att Hanna besitter en osedvanlig förmåga att såväl i ord som handling utveckla detta och vill med denna nominering uppmuntra henne att ytterligare utveckla detta fält.