Henrietta Elfström Berg

Disciplin: Textil
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Professor Maja Gunn, lektor Filippa Arias, lektor Agnieszka Knap

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Henrietta Elfström Berg väver med spillmaterial från industrin. Hennes verk är ett exempel på textil hållbar produktion och konstnärlig gestaltning av högsta kvalitet. Elfström Berg färgar materialet med växtfärger, repar upp och tar till vara det som industrin vill slänga, omformar och ger nytt liv till det som avfärdats, slängts eller inte ansetts fint nog. Genom sitt tydliga hållbarhetstänk blir Henrietta Elfström Bergs textila verk ett viktigt bidrag till den textila disciplinen. Detta stipendium bör ses som en uppmuntran till fortsatt textilt skapande och större medvetenhet kring hållbara produktionssätt och minskande av avfall.