Historiograf

Jubelfondens historiograf, Ulf Åsén, är den som ligger bakom allt historiskt material på denna hemsida och hans erfarenheter och insatser för stiftelsen tarvar en helt egen sida.

Ulf recipierade i Den Nordiska Första S:t Johannislogen hösten 1980. Hans olika uppdrag inom Svenska Frimurare Orden blev med tiden många, men en röd tråd genom uppdragen har varit det historiska och artefaktvårdande perspektivet.

 

 

Som ledamot i Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum, som sekreterare i Ordens forskningsloge och senast som överarkivarie och överbibliotekarie och därmed ansvarig för Ordens arkiv och bibliotek (Ordens högsta specifika uppdrag inom det verksamhetsområdet), så får man leta efter hans like vad avser insyn i, och erfarenhet av, Ordens historiska skeden.

Ulf var själv ledamot i Jubelfondens direktion åren 1991-2014 och låg bakom en stor del av de historiska betraktelserna i den jubileumsbok som gavs ut i samband med logens jubileum år 1999.

Ulf (nr tre från vänster) med Arkivariekollegor i Ordens bibliotek