Fanny Hestner

Disciplin: Möbelsnickeri
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Malmstensskolan

Nomineringskommitté: Designer Chandra Ahlsell, snickarmästare Martin Altwegg, snickargesäll Carl Angtoft, konstnär Julia Bondesson, möbeldesigner Simon Bågstam, snickarmästare Leif Burman, möbeldesigner Frida Erson Lundström, professor Johan Knutsson, professor och inredningsarkitekt Andreas Nobel, designer och möbeltapetserare Inger Opmark, möbeltapetserargesäll Rebecca Petrini, konservator och arkitekt Lauri Vaher, inredningsarkitekt och möbeldesigner Anna von Schewen

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Denna kandidat i möbelsnickeri är Fanny Hestners andra kandidatexamen. Hon har sedan tidigare en i Arkitektur. Världen behöver fler arkitekter med kunskap om konstruktion i trä och snickarvärlden gynnas av kollegor med kunskap om formmässiga och tektoniska aspekter på hantverket. Hantverksmässigt och tekniskt har Fanny utvecklats mycket under utbildningen på Malmstens. Med en självständig, kritisk och nyfiken blick har hon tagit sig an varje uppgift hon ställts inför.

Malmstens vill med denna nominering uppmuntra Fanny till att realisera sina planer på att starta ett arkitektkontor med eget möbelsnickeri.