Ceremonier och publicitet

Stiftelsernas stipendier är av monetärt god kvalité och vissa stipendier får anses jämförelsevis omfattande i branschen. Dock, likväl som med kontanta medel, arbetar direktionen även målmedvetet med att säkerställa att stipendiaterna uppmärksammas och hyllas samt att de når en viss publicitet genom att tilldelas något av stiftelsernas stipendier.

I samarbete med olika frimurarloger genomförs därför utdelningsceremonier där stipendiaterna på olika sätt får framträda och visa sina talanger eller verk. Den mest kända av dessa torde vara den i maj månad årligen återkommande ceremonin i Bååtska palatsets storslagna salar (se bild ovan). I mån av möjlighet och intresse informeras även lokalpressen/lokalmedia inför utdelningsceremonier. Även samarbetsinstitutioner såväl som andra intressenter välkomnas självklart att själva bidra till publicitet genom publicering på hemsidor, nyhetsbrev, media osv.

På denna hemsida tilldelas respektive stipendiat en egen sida (se exempel här) där bakgrund till nomineringen, stipendiaten själv och dennes verk presenteras.

Jubelfondens närvaro på nätet är mycket ung men gradvis byggs även en närvaro på valda sociala medier upp. Se länkar till dessa i sidfoten nedan.