Selina Savijoki

Disciplin: Sång
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Stor Capitlet i Finland

Nomineringskommitté: Rabbe Österholm

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Selina Savijoki har en kraftig musikal-röst och besitter redan ett gediget tekniskt kunnande både vad gäller sång och andra för musikalgenren nödvändiga kunskaper, som dans, scenuttryck etc.

Selina har avlagt kandidatexamen i utbildningsprogrammet för musikteater vid University of Chichester, Storbritannien. För närvarande studerar hon vid Royal Conservatory of Scotland och siktar på magistersexamen (Master of Arts) till september 2024. Därefter står Selina inför den påfrestande uppgiften att provsjunga för anställningar vid musikteatrar i Storbritannien samt på andra håll i Europa.