Majken Graham

Disciplin: Inredningsarkitektur och möbeldesign
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Professor Kristina Fridh, lektor Tor Lindstrand, lektor Christian Björk, lektor Einar Rodhe, adjunkt Bo Pilo

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Majken Graham har i flera av sina projekt undersökt och analyserat arkitektoniska och materiella kvaliteter. Vad kan sparas? Och hur bevara det som inte kan sparas? Det kan handla om material, men också om lokala immateriella minnen eller slitage. Frågorna driver fram innovativa gestaltningsprocesser, som öppnar upp för diskussion och eftertanke om både kulturarv och materiella kvaliteter. I sitt examensprojekt utgår hon från en befintlig och rivningshotad byggnad i Stockholms innerstad, en byggnad från 1970-talet som av tradition både har haft och ännu har lägre status än äldre byggnader. För att påminna om epokens och den specifika byggnadens historia och detaljrikedom identifierar Graham exteriöra kvaliteter, det kan vara en detalj eller ett mönster som många andra skulle se förbi. Detaljerna transformeras i skala och utformas till förfinade interiöra objekt och inredningar. I projekt som dessa uppmärksammar Majken Graham för både samtid och framtid, betydelsen av att bevara det befintliga.