Nanny Rådenman

Disciplin: Textil
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Professor Maja Gunn, lektor Filippa Arias, lektor Agnieszka Knap

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Nanny Rådenman väver och utvecklar metoder för konstnärlig gestaltning med och inspirerat av människor med demenssjukdom på vård och omsorgsboenden. Rådenmans lyhördhet för människors utsatthet, kapabilitet och behov av deltagande och konstnärlig gestaltning, är erfarenheter av stor betydelse för den textila disciplinen. Rådenman besitter också stor kunskap inom väv. Hennes verk kan med fördel placeras som offentlig gestaltning inom de miljöer och bland de människor hon inspirerats av och arbetat deltagarbaserat tillsammans med. Vi ser framtida potentiella samarbeten med såväl konstkonsulter och curators som arkitekter och vi vill genom detta stipendium underlätta för fler vävar och kollektiva processer.