Tilde Westergård

Disciplin: Sång
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Stor Capitlet i Finland

Nomineringskommitté: Björn Blomqvist, Magnus Svensson, Hillevi Martinpelto

Stipendiestiftelse: Jubelfonden 

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Tilde Westergård har en mycket vacker och varm röst. Hon har en scenisk utstrålning och ett artisteri som väl mäter sig med de professionella i branshen. Tilde har redan uppträtt vid stora festivaler och hon var en av de utvalda att uppträda vid firandet av Åland 100 år som televiserades. Tilde studerar för tillfället i London.