Donationer

Jubelfondens direktion tar med tacksamhet emot donationer till stiftelsens verksamhet. Detta sker enklast per bankgiro 280-1561. Märk betalningen ”donation”. Alla donationer går oavkortat till stiftelsens fondkapital.

Stiftelsen välkomnar även minnesgåvor och testamenterade tillgångar.   

Samtliga donationer som sker via bankgirot ovan tillfaller fondkapitaket i Stiftelsen Den Nordiska Första S:t Johannislogens Jubelfond. Gällande större donationer, minnesgåvor och testamenten kan donatorn även välja att låta donationen tillfalla fondkapitalet i några av de anknutna stiftelserna. 

För frågor och dialog i dylika ärenden kontakta oss per mail, donationer@jubelfonden.se.