Lovisa Kantén

Disciplin: Möbeldesign
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Malmstensskolan

Nomineringskommitté: Designer Chandra Ahlsell, snickarmästare Martin Altwegg, snickargesäll Carl Angtoft, konstnär Julia Bondesson, möbeldesigner Simon Bågstam, snickarmästare Leif Burman, möbeldesigner Frida Erson Lundström, professor Johan Knutsson, professor och inredningsarkitekt Andreas Nobel, designer och möbeltapetserare Inger Opmark, möbeltapetserargesäll Rebecca Petrini, konservator och arkitekt Lauri Vaher, inredningsarkitekt och möbeldesigner Anna von Schewen

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Gemensamt för all möbeldesign på hög nivå är att det finns en relation mellan form, teknik och material. Följaktligen behöver varje allvarligt menande möbeldesigner vara orienterad i, och lyhörd för, olika materials och teknikers egenskaper. För Lovisa Kantén tycks detta förhållningssätt till design komma helt naturligt. I såväl trä som textil undersöker hon, på ett lekfullt, men inte desto mindre professionellt, sätt materialens och teknikernas möjligheter och begränsningar. Utifrån dessa experiment växer sedan form och konstruktion i självklar förening fram.

Malmstens vill med denna nominering uppmuntra till vidare fördjupning i samma anda.