Stiftelsen Den Nordiska Första S:t Johannislogens Jubelfond grundades 1867 med det uttryckliga syftet att stödja unga lovande människor i deras utbildning inom konst, vetenskap och hantverksyrken.

Fondens ändamål ur Jubelfonden Reglemente anno 1867

I stiftelsens historia kan man läsa att ”Den Nordiska Fösta S:t Johannis-Logens Jubelfond, stiftad under det sjette seku-lar-året sedan Stockholms Stads Grundläggares död, till evärdelig åminnelse af honom samt af de upplysningens och humanitetens segrar, som vårt tidehvarf vunnit, har till ändamål att befrämja Frimureriets praktiska syften på sätt som här nedan bestämmes.”

Stipendier

Stiftelsens stipendier är många och har varierat genom decennierna.

Läs mer om dagens verksamhet…

Caritas

Stiftelsens andra huvudverksamhet är att kunna bistå behövande i svåra situationer.

Läs mer om vår caritasverksamhet här…