Sandra Engardt

Disciplin: Inredningsarkitektur och möbeldesign
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Professor Kristina Fridh, lektor Tor Lindstrand, lektor Christian Björk, lektor Einar Rodhe, adjunkt Bo Pilo

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

Sandra Engardt har under sina masterstudier visat stort engagemang för hur inredningsarkitektur kan utveckla befintliga offentliga rum. Genom rumsliga analyser med tydligt brukarperspektiv växer förslag fram, som både tar vara på existerande kvaliteter och samtidigt genom precisa ingrepp tillför nya funktioner och användningsområden. I hennes examensarbete med Gustavsbergsteatern (1967) på Värmdö borrar hon sig ner i den lokala historien. Kooperativa förbundets köp av Gustavsbergs porslinsfabrik startade en era, som inte bara betydde mycket för det lokala samhället utan också satte djupa avtryck i framväxten av det moderna Sverige. I Engardts arbete lyfts denna historia fram och aktualiseras i en rad rumsliga och materiella interventioner, som engagerar teatern i den omgivande stadsmiljön och skapar förutsättningar för fler och mer utåtriktade aktiviteter interiört. Arbetet visar på inredningsarkitekturens kapacitet att genom rumslig och konstnärlig gestaltning ge ny energi för att bättre ta tillvara vårt gemensamma kulturarv.