Vera Zornat

Disciplin: Smycke och corpus
Stipendieår: 2024

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Professor Anders Ljungberg, lektor Beatrice Brovia

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: 

Stipendiemotivering:

I vår samtid har tingen alltmer kommit att betraktas som konsumtionsvaror i en global ekonomi snarare än som bärare av djupare emotionella, rituella och psykologiska föreställningar om oss som människor. Vera Zornat utgår i sitt arbete från smyckens och corpus förmåga att härbärgera känslomässiga tillstånd som annars kan ligga fördolda inom oss, men som i interaktion med dessa föremål kan göras tillgängliga för oss. Genom detta visar hon på en potential, som historiskt har varit framträdande inom en corpustradition, men som kommit att fördunklas av en mer konsumistisk syn. Den genomgående skalan i hennes arbete gör föremålen greppbara för våra händer och skapar förutsättningar för ett hanterande där händernas varsamma greppande och den taktila avläsningen av tinget också medför en omsorg om oss själva. På ett föredömligt sätt påvisar Vera Zornat genom detta på en potential som finns inom konsthantverket i stort, men inom smycke och corpus specifikt; en fördjupad förståelse för det mänskliga tillblivandet i dialog med såväl görandeprocess som hanterandet av material och föremål.