Översikt

Avkastningen från de olika fonder som förvaltas av direktionen för Stiftelsen Den Nordiska Första S:t Johannislogens Jubelfond fördelas på fyra komponenter:

  • Återinvestering i nya värdepapper
  • Utdelning av bidrag till behövande
  • Utdelning av stipendier till unga talanger enligt stiftelsernas stadgar
  • Utdelning av bidrag till frimureriskt främjande

Av dessa fyra går i samtliga fonder 10% till återkapitalisering. Av nettoavkastningen nyttjas över tiden c:a 65% till stipendier, c:a 30% till behövande och c:a 5% till det frimureriska främjandet. Med det sistnämnda avses i de flesta fall stöd till underhåll av unika historiska artefakter inom Orden i kombination med visst verksamhetsstöd för Ordensinterna aktiviteter.

Stiftelsens stipendier har en lång historia om vilken det går att läsa under Historik.

Under Dagens Stipendieområden beskrivs vilken inriktning direktionen idag har att förhålla sig till vad gäller beslut om stipendietilldelning.

Under rubriken Caritas beskrivs Stiftelsens hantering av medel för behövande medmänniskor.