Årets Stipendiater

Innevarande års stipendiater presenteras här stegvis i takt med att nominerande institutioner och Jubelfondens direktion fattar beslut om tilldelningar. Årets första grupp om stipendiater meddelas normalt i maj men även i år kan sannolikt pågående pandemi kunna komma att påverka tidplanerna.