Jonna Simonsson

Jonna Simonsson

Jonna Simonsson Disciplin: Violin Stipendieår: 2024 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Adj. Bartosz Cajler (ämnesansvarig violin), Prof. Per Enoksson Stipendiestiftelse: Jubelfonden Kontakt: – Stipendiemotivering: Jonna är en...
Lucie Žurmanová

Lucie Žurmanová

Lucie Žurmanová Disciplin: Stråkinstrument Stipendieår: 2024 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Johannes Rostamo, Jakob Koranyi Stipendiestiftelse: Jubelfonden Kontakt: – Stipendiemotivering: Cellisten Lucie Žurmanová har under...
Miranda Nordqvist

Miranda Nordqvist

Miranda Nordqvist Disciplin: Viola Stipendieår: 2024 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Lektor Sigge Ellen Nisbeth, ämnesansvarig Viola Stipendiestiftelse: Jubelfonden Kontakt: – Stipendiemotivering: Miranda Nordqvist har...
Therése Magnusson

Therése Magnusson

Therése Magnusson Disciplin: Viola Stipendieår: 2023 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Prof. Cecilia Zilliacus, prof. Christer Johnson, prof. Stefan Bojsten, adjunkt Göran Fröst, prof. Johannes Rostamo Stipendiestiftelse: Jubelfonden...
Hedvig Bengtsson

Hedvig Bengtsson

Hedvig Bengtsson Disciplin: Cello Stipendieår: 2023 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Prof. Johannes Rostamo, prof. Jakob Koranyi, prof. Cecilia Zilliacus, prof. Christer Johnson, prof. Stefan Bojsten, adjunkt Göran Fröst...