Therése Magnusson

Disciplin: Viola
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté: Prof. Cecilia Zilliacus, prof. Christer Johnson, prof. Stefan Bojsten, adjunkt Göran Fröst, prof. Johannes Rostamo

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering:

Therese studerar sitt sista år på masterprogrammet med orkesterinriktning. Hon har inom ramen för studierna praktiserat i några av de professionella orkestrarna. Detta gjorde med framgång så att hon erhöll ett halvtidsvikariat i Sveriges Radios symfoniorkester under hösten. Då studerade hon på halvtid. Therese är en synnerligen begåvad och motiverad student och när hon snart går ut från KMH förlorar hon rätten att spela på det instrument som hon nu lånar av skolan. Hon är i stort behov av ekonomiskt stöd för inköp av ett nytt. Vi vill därför rekommendera å det varmaste.