Hedvig Bengtsson

Disciplin: Cello
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté: Prof. Johannes Rostamo, prof. Jakob Koranyi, prof. Cecilia Zilliacus, prof. Christer Johnson, prof. Stefan Bojsten, adjunkt Göran Fröst

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: Facebook

Stipendiemotivering:

Den unga cellisten Hedvig Bengtsson har under de tre år hon studerat på Edsberg gått från klarhet till klarhet. Förutom en stor intellektuell kapacitet för memorering och verksanalys besitter hon en ovanligt finkalibrerad känsla för frasering och tajming. Den tekniska och klangliga utvecklingen har de senaste åren varit mycket positiv och hon har tagit väl tillvara på de möjligheter som grundutbildningen givit henne. Hon är även en mycket uppskattad kammarmusiker som bidrar aktivt till sina grupper. Jag rekommenderar henne å det varmaste till Ert stipendium.

Hedvig Bengtsson visade tidigt ett stort intresse för musik och började därför spela cello vid sju års ålder. Tre år senare började hon på musikskolan Lilla Akademien där hon studerade fram till sin gymnasieexamen år 2020. Idag studerar hon på Kungliga Musikhögskolan, Edsbergs slott för Jakob Koranyi och Mats Zetterqvist. Hedvig har deltagit i flera tävlingar och mästarklasser med musiker som Lynn Harrell, Claudio Bohorquez och Amalie Stalheim. Hon är en erfaren kammarmusiker och har spelat på festivaler runtom i Norden. Hedvig spelar på en cello av A.S.P Bernardel från 1844.