Johanna Bylén

Johanna Bylén

Johanna Bylén Disciplin: Glas och keramik Stipendieår: 2024 Nominerande institution: Konstfack Nomineringskommitté: Anna Mlasowsky, Jakob Nordenskjöld, Emma Friedberg, Kristin Larson Stipendiestiftelse: Jubelfonden Kontakt:  Stipendiemotivering: Johanna Bylén has...
Hannah Nittnaus

Hannah Nittnaus

Hannah Nittnaus Disciplin: Glas och keramik Stipendieår: 2024 Nominerande institution: Konstfack Nomineringskommitté: Anna Mlasowsky, Karin Blomgren, Jakob Nordenskjöld, Ann-Britt Haglund, Emma Friedberg, Sara Lundkvist, Kristin Larson Stipendiestiftelse: Jubelfonden...
Malin Uhlén

Malin Uhlén

Malin Uhlén Disciplin: Glas och keramik Stipendieår: 2024 Nominerande institution: Konstfack Nomineringskommitté: Anna Mlasowsky, Karin Blomgren, Jakob Nordenskjöld, Ann-Britt Haglund, Emma Friedberg, Sara Lundkvist, Kristin Larson Stipendiestiftelse: Jubelfonden...
Vera Zornat

Vera Zornat

Vera Zornat Disciplin: Smycke och corpus Stipendieår: 2024 Nominerande institution: Konstfack Nomineringskommitté: Professor Anders Ljungberg, lektor Beatrice Brovia Stipendiestiftelse: Jubelfonden Kontakt:  Stipendiemotivering: I vår samtid har tingen alltmer kommit...
Alice Larsson

Alice Larsson

Alice Larsson Disciplin: Smycke och corpus Stipendieår: 2024 Nominerande institution: Konstfack Nomineringskommitté: Professor Anders Ljungberg, lektor Beatrice Brovia Stipendiestiftelse: Jubelfonden Kontakt:  Stipendiemotivering: Silversmidets historia har ofta varit...