Mercedes Bravo

Mercedes Bravo

Mercedes Bravo Disciplin: Piano Stipendieår: 2023 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Lektor Johan Fröst, prof. Anders Kilström, prof. Mats Widlund, prof. Stefan Bojsten Stipendiestiftelse: Jubelfonden Kontakt: Web – Instagram...
Marcin Tjernbäck

Marcin Tjernbäck

Marcin Tjernbäck Disciplin: Piano Stipendieår: 2023 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Lektor Johan Fröst, prof. Anders Kilström, prof. Mats Widlund, prof. Stefan Bojsten Stipendiestiftelse: Jubelfonden Kontakt: –...
Eliot Nordqvist

Eliot Nordqvist

Eliot Nordqvist Disciplin: Piano Stipendieår: 2023 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Lektor Johan Fröst, prof. Anders Kilström, prof. Mats Widlund, prof. Stefan Bojsten Stipendiestiftelse: Jubelfonden Kontakt: –...
Julia Andersson

Julia Andersson

Julia Andersson Disciplin: Piano Stipendieår: 2023 Nominerande institution: Stor Capitlet i Finland Nomineringskommitté: Björn Blomqvist, Rabbe Österholm, Marcus Söderström Stipendiestiftelse: Jubelfonden  Kontakt: Web / Instagram Stipendiemotivering: Pianisten och...
Sten Ulloa Carler

Sten Ulloa Carler

Sten Ulloa Carler Disciplin: Piano Stipendieår: 2022 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Prof. Stefan Bojsten, prof. Cecilia Zilliacus och prof. Ola Karlsson Stipendiestiftelse: Jubelfonden  Kontakt:  Stipendiemotivering: Sten Ulloa...