Marcin Tjernbäck

Disciplin: Piano
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté: Lektor Johan Fröst, prof. Anders Kilström, prof. Mats Widlund, prof. Stefan Bojsten

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering:

Marcin Tjernbäck är en mycket framstående pianist, såväl inom solospel som i den kammarmusikaliska repertoaren. Som student på masterutbildningen är han synnerligen målmedveten, samt kollegialt stöttande för övriga studenter. Hans spel kännetecknas av instrumental skicklighet, stor musikalisk uttryckskraft, samt en uppenbar kommunikation med såväl publik som medmusiker.

Marcin Tjernbäck kommer från Uppsala och började spela piano när han var 9 år gammal. När Marcin var 11 år började han ta pianolektioner på Uppsala Kulturskola för Radovan Hudecek. Därefter började han även ta lektioner för Andreas Kreuger på Uppsala kulturskola samt för Ann-sofi Klingberg på Södra Latins gymnasium. År 2022 tog Marcin kandidatexamen i klassiskt piano vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för professor Stefan Bojsten. Idag studerar Marcin första året på masterutbildningen vid Edsbergs slott för professor Mats Widlund. Vid sidan om Marcins pianostudier satsar han även på att komponera, bland annat kammarmusik och filmmusik som han tillsammans med andra musiker uruppför och därefter delar på olika medier.

År 2018 debuterade Marcin som solist tillsammans med Södra Latins Symfoniorkester i Flensburgs Deutches Haus i Tyskland och året därpå framträdde han som solist i Stockholms Konserthus. Samma år spelade han med sin dåvarande pianotrio, Trio Mendel, som tillsammans var sommarmusiker i Stockholms Konserthus där de gav flera kammarmusikkonserter varje dag. Idag konserterar Marcin som solist och kammarmusiker, främst i Stockholm och Uppsala där han exempelvis 2021 och 2022 haft duo-konserter tillsammans med violasten Ellen Nisbeth i både Uppsala Konsert och Kongress samt på Music in the Garden i Uppsalas Botaniska trädgård. Marcin har deltagit i flera kurser och masterclasses i Svergie för pianister såsom Per Tengstrand, Hans Pålsson och Niklas Sivelöv, men även för internationella pianister, exempelvis professor Peter Nagy (professor vid Liszt Ferenc Academy of Music i Budapest). Marcin deltar regelbundet i pianotävlingar där han 2019, 2021 och 2022 prisats för sitt pianospel i Stockholm International Piano Competition.