Alexander Varvne

Alexander Varvne

Alexander Varvne Disciplin: Klarinett Stipendieår: 2024 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Professor Christer Johnsson (ämnesansvarig Träblås), professor Tobias Carron, lektor Anders Engström, lektor Andreas Sundén, lektor Bengt...
Sara Zucchelli

Sara Zucchelli

Sara Zucchelli Disciplin: Oboe Stipendieår: 2024 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Professor Christer Johnsson (ämnesansvarig Träblås), professor Tobias Carron, lektor Anders Engström, lektor Andreas Sundén, lektor Bengt Rosengren...
Teo Hillberg

Teo Hillberg

Teo Hillberg Disciplin: Saxofon Stipendieår: 2024 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Professor Christer Johnsson (ämnesansvarig Träblås), professor Tobias Carron, lektor Anders Engström, lektor Andreas Sundén, lektor Bengt Rosengren...
Jonna Simonsson

Jonna Simonsson

Jonna Simonsson Disciplin: Violin Stipendieår: 2024 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Adj. Bartosz Cajler (ämnesansvarig violin), Prof. Per Enoksson Stipendiestiftelse: Jubelfonden Kontakt: – Stipendiemotivering: Jonna är en...
Lucie Žurmanová

Lucie Žurmanová

Lucie Žurmanová Disciplin: Stråkinstrument Stipendieår: 2024 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Johannes Rostamo, Jakob Koranyi Stipendiestiftelse: Jubelfonden Kontakt: – Stipendiemotivering: Cellisten Lucie Žurmanová har under...