Mercedes Bravo

Mercedes Bravo

Mercedes Bravo Disciplin: Piano Stipendieår: 2023 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Lektor Johan Fröst, prof. Anders Kilström, prof. Mats Widlund, prof. Stefan Bojsten Stipendiestiftelse: Jubelfonden Kontakt: Web – Instagram...
Victor Sjögren

Victor Sjögren

Victor Sjögren Disciplin: Oboe Stipendieår: 2023 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Prof. Christer Johnsson, prof. Tobias Carron, lektor Bengt Rosengren, lektor Björn Olsson Stipendiestiftelse: Jubelfonden Kontakt: –...
Therése Magnusson

Therése Magnusson

Therése Magnusson Disciplin: Viola Stipendieår: 2023 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Prof. Cecilia Zilliacus, prof. Christer Johnson, prof. Stefan Bojsten, adjunkt Göran Fröst, prof. Johannes Rostamo Stipendiestiftelse: Jubelfonden...
Hedvig Bengtsson

Hedvig Bengtsson

Hedvig Bengtsson Disciplin: Cello Stipendieår: 2023 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Prof. Johannes Rostamo, prof. Jakob Koranyi, prof. Cecilia Zilliacus, prof. Christer Johnson, prof. Stefan Bojsten, adjunkt Göran Fröst...
Marcin Tjernbäck

Marcin Tjernbäck

Marcin Tjernbäck Disciplin: Piano Stipendieår: 2023 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Lektor Johan Fröst, prof. Anders Kilström, prof. Mats Widlund, prof. Stefan Bojsten Stipendiestiftelse: Jubelfonden Kontakt: –...