Helena Lund

Helena Lund

Helena Lund Disciplin: Mänskliga rättigheter Stipendieår: 2023 Nominerande institution: Uppsala universitet Nomineringskommitté:  Stipendiestiftelse: 100-årsfonden Kontakt: – Stipendiemotivering:...
Isabelle Kämpe

Isabelle Kämpe

Isabelle Kämpe Disciplin: Mänskliga rättigheter Stipendieår: 2023 Nominerande institution: Uppsala universitet Nomineringskommitté:  Stipendiestiftelse: 100-årsfonden Kontakt: – Stipendiemotivering:...