Helena Lund

Disciplin: Mänskliga rättigheter
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Uppsala universitet

Nomineringskommitté: 

Stipendiestiftelse: 100-årsfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering: