Andreas Braun

Andreas Braun

Andreas Braun Disciplin: Grafisk formgivning och illustration Stipendieår: 2024 Nominerande institution: Konstfack Nomineringskommitté: Lektor Catherine Anyango Grünewald, adjunkt Jöns Mellgren, lektor Sara Kaaman Stipendiestiftelse: Jubelfonden Kontakt: ...
Stina Karlberg

Stina Karlberg

Stina Karlberg Disciplin: Grafisk formgivning och illustration Stipendieår: 2024 Nominerande institution: Konstfack Nomineringskommitté: Lektor Catherine Anyango Grünewald, adjunkt Jöns Mellgren, lektor Sara Kaaman Stipendiestiftelse: Jubelfonden Kontakt: ...