Emma Lörstad

Emma Lörstad

Emma Lörstad Disciplin: Tvärflöjt Stipendieår: 2023 Nominerande institution: Jubelfondens direktion Nomineringskommitté: Erik Frieberg och Carl Johan Nordin Stipendiestiftelse: Karl-Axel Rosenqvists fond Kontakt: – Stipendiemotivering: Emma Lörstad, tvärflöjt,...
Rasmus Johansson Wiborg

Rasmus Johansson Wiborg

Rasmus Johansson Wiborg Disciplin: Trumpet Stipendieår: 2023 Nominerande institution: Jubelfondens direktion Nomineringskommitté: Erik Frieberg och Carl Johan Nordin Stipendiestiftelse: Karl-Axel Rosenqvists fond Kontakt: – Stipendiemotivering: Trumpetaren...
Victor Sjögren

Victor Sjögren

Victor Sjögren Disciplin: Oboe Stipendieår: 2023 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Prof. Christer Johnsson, prof. Tobias Carron, lektor Bengt Rosengren, lektor Björn Olsson Stipendiestiftelse: Jubelfonden Kontakt: –...
Sophie Berggren

Sophie Berggren

Sophie Berggren Disciplin: Flöjt Stipendieår: 2023 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Prof. Christer Johnsson, prof. Tobias Carron, lektor Bengt Rosengren, lektor Björn Olsson Stipendiestiftelse: Jubelfonden Kontakt: –...
Dennis Vasiliev

Dennis Vasiliev

Dennis Vasiliev Disciplin: Valthorn Stipendieår: 2023 Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan Nomineringskommitté: Prof. Christer Johnsson, prof. Tobias Carron, lektor Bengt Rosengren, lektor Björn Olsson Stipendiestiftelse: Jubelfonden Kontakt: –...