Rasmus Johansson Wiborg

Disciplin: Trumpet
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Jubelfondens direktion

Nomineringskommitté: Erik Frieberg och Carl Johan Nordin

Stipendiestiftelse: Karl-Axel Rosenqvists fond

Kontakt: –

Stipendiemotivering:

Trumpetaren Rasmus Johansson Wiborg är med sina 17 år förvånansvärt långt kommen i sitt spel både inom jazz- och klassisk musik. Redan som tioåring uppträdde han som solist med Kungliga Filharmonikerna vid riksdagens högtidliga öppnande. Han har vunnit första pris vid Stockholm International Music Competition med deltagare från hela Europa.

Han blev till Sylvia Wrethammars 50-årsjubileum som artist tillsammans med Sveriges mest välrenommerade jazzmusiker. Han studerar för närvarande på sitt andra år vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg.

Mitt namn är Rasmus Johansson Wiborg och jag studerar för närvarande trumpet för Per Ivarsson på Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg. Tidigare gick jag på Musikskolan Lilla Akademien och studerade för Jonas Palsten i åtta år. Jag har mellan åren 2016-2023 haft förmånen att spela som solist med bland annat Kungliga Filharmonikerna, Järfällas Orkesterförening, St: Eriks Orkesterförening, Stockholm Jazz Orchestra, Leif Kronlunds Orkester, Stallbröderna och Sylvia Vrethammar.