Ellen Larsson

Ellen Larsson

Fotograf: Gerald Geerink Ellen Larsson Disciplin: SångStipendieår: 2021 Nominerande institution: Göteborgsoperan Nomineringskommitté: Christina Björklund, Göran Sjödell, Fredrik Jakobsson Stipendiestiftelse: Jubelfonden ...
Robin Turunen

Robin Turunen

Robin Turunen Disciplin: OperasångStipendieår: 2021 Nominerande institution: Nomineringskommitté:Hillevi Martinpelto, Magnus Svensson, Björn Blomqvist Stipendiestiftelse: Jubelfonden  Kontakt: https://www.facebook.com/RobinTurunenBari Stipendiemotivering: Robin är en...
Lydia Kjellberg

Lydia Kjellberg

Foto: Emelie Kroon Lydia Kjellberg Disciplin: OperasångStipendieår: 2021 Nominerande institution: Nomineringskommitté:Björn Blomqvist, Magnus Svensson, Hillevi Martinpelto, Christer Bladin Stipendiestiftelse: Jubelfonden ...
Jessica Elevant

Jessica Elevant

Foto: Helgi Reynisson Jessica Elevant Disciplin: Operasång Stipendieår: 2021 Nominerande institution: Jubelfondens Direktion Nomineringskommitté: Björn Blomqvist, Magnus Svensson, Hillevi Martinpelto, Christer Bladin Stipendiestiftelse: Jubelfonden ...
Astrid Montén

Astrid Montén

Astrid Montén Disciplin: SångStipendieår: 2020 Nominerande institution: Jubelfonden Nomineringskommitté:Björn Blomqvist, rektor Ålands musikinstitut, tenor Christer Bladin, hovsångare sopran Hillevi Martinpelto, och pianist Magnus Svensson. Stipendiestiftelse:...