Viktoria Glans

Disciplin: Musik
Stipendieår: 2020

Nominerande institution: Malmö Musikhögskola

Nomineringskommitté:
Lena Hallabro, Mattias Hjorth och Ann-Charlotte Carlén.

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: Hemsida

 

Stipendiemotivering:

”MATERIA”

Duon Viktoria Glans och Mattias Wiborn skapar modern positiv soul med influenser av pop, fusion och stor del elektroniska inslag. Deras musik har starka refränger med inlevelsefull sång, där texterna känns medvetna, angelägna och aktuella.

Duon ”Materia” förenar ett traditionellt musicerande på en mycket hög nivå med nutidens digitala och elektroniska verktyg för musikproduktion.

De tar sig an uppgiften att som pedagoger kunna stimulera elevers kreativitet, uttryck och egna skapande genom djupt förankrad kunskap och kompetens inom sitt eget musicerande i kombination med tekniska, digitala och elektroniska verktyg inom musikproduktion. Viktoria Glans och Mattias Wiborn är beredda att verka som lärare i musikundervisning på alla nivåer inom svensk skola där vi ser att framtiden redan idag är ett faktum.