Vida de Leon

Disciplin: Stråk

Stipendieår: 2021

Nominerande institution: Kungl. Musikhögskolan

Nomineringskommitté:
Johannes Rostamo, Ellen Nisbeth, Göran Fröst, Michael Karlsson, Cecilia Zilliacus

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Vida de Leon är en begåvad cellist på en imponerande hög teknisk nivå trots sin unga ålder. Hennes naturliga musikerskap, temperament och personliga spelsätt kombinerat med hennes seriösa och hårt arbetande attityd lovar henne en ljus framtid i musiklivet.

https://youtu.be/w5XkJkV9ddA