Foto: Marius Budu
Veronika Voetmann

Disciplin: Musik
Stipendieår: 2020

Nominerande institution: Malmö Musikhögskola

Nomineringskommitté:
Lena Hallabro, Mattias Hjorth och Ann-Charlotte Carlén.

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: Hemsida

 

Stipendiemotivering:

Två saker kännetecknar Veronika Voetmanns musikskapande – nyfikenhet och gränsöverskridande. Med rötter i folkmusik och med ett brinnande intresse för att experimentera och utforska musikaliska byggstenar från olika genrer skapar hon ett eget och unikt musikaliskt uttryck både i sitt cellospel och i sitt komponerande.

Vår tids musik behöver nya, unga, starka och engagerade personligheter som orkar axla uppgiften och ansvaret att driva musiken framåt och utveckla den vidare. Veronika Voetmann är ett klart lysande exempel på att denna process aldrig stannar av och är därför värdig mottagare av detta stipendium.