Fotografier: Michelle Bondulich, Kotryna Juskaite

Veronika Muráriková

Disciplin: Smycke och corpus

Stipendieår: 2021

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: 
Anders Ljungberg, Sissi Westerberg, Beatrice Brovia

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Ett ting går från tanke till fysiskt objekt genom att ikläda sig material. Genom detta kan vi beröra, känna tyngden av och fullt ut förnimma det som ett fysiskt ting och som materialiserad tanke. I ett smycke är kanske dessa kroppsliga förnimmelser extra viktiga då smycket befinner sig i det kroppsliga gränssnittet. Trots att tingen söker tillträde till våra kroppar genom alla våra sinnesförnimmelser är vår samtid i så hög grad upptagen av det visuella. Detta gör att vi ofta förhåller oss till hur något ”ser ut” istället för vad det är, eller vad det gör. Vår blick fastnar i tinget istället för att fullt ut förstå dess verkan i sin kontext. Veronika Murarikova har i sitt arbete undersökt hur vi förstår materialen och vår hantering av dem genom ljud. Genom att i smycket bära materien aktiveras dess ljud. Materialens röster söker sig ut i rumsligheten. Dessa ljud blir ett annat sätt att knyta smycket till sin omvärld än det visuella. Murarikovas projekt har tydliga drag av konstnärlig forskning och visar på hur gestaltning och forskning kan gå hand i hand där det ena inte ställs över det andra utan sammanvävs i en dynamisk helhet.

Veronika Murarikova is a Stockholm-based artist formally trained in the field of applied arts. In her practice, she challenges the traditional notions of craft by working in a multidisciplinary manner. Her research revolves around sound and perception, particularly perception of/through jewellery. Veronika is interested in questions of ‘stretched’ materiality, its transition into virtual space, authenticity and shared authorship. In her work, she often exaggerates or restricts the object within a particular context to provoke unusual ways of perceiving and navigating the spaces.